Taaltoetsen NT2

Mister Dutch vervolgt in 2023 toetsen Brede Intake BAR-gemeentes

In het kader van de Veranderopgave Inburgering neemt Mister Dutch voor BAR-gemeentes (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) taaltoetsen af. Deze taaltoetsen passen in de zogenaamde ‘Brede Intake’. In overleg met de drie gemeentes geven we dit traject vorm.

Mister Dutch toetst ook in 2023 voor de taaleis in de Participatiewet (A2/1F)

We nemen deze toetsen af in:

 • Dronten
 • Gouda

Hoe ziet ons toetsproces eruit?

Stap 1

Aanmelding

 • U meldt een kandidaat aan voor een taaltoets NT2.
 • We nemen contact op met de deelnemer om een afspraak te maken.
 • Het is mogelijk om een groep kandidaten op locatie te toetsen.
 • De kandidaat ontvangt een brief met een afspraak en een routebeschrijving.
 • De kosten voor het toetsen voor alle vaardigheden zijn €180,00 per deelnemer.

Stap 2

Toetsing

 • De kandidaat maakt de taaltoets NT2.
 • Mister Dutch selecteert voor iedere kandidaat een passende toets.
 • De kandidaat wordt getoetst op spreken, gesprekken voeren en luisteren
 • Hij maakt ook een toets lezen en schrijven.
 • Er zijn aparte toetsen voor analfabeten.
 • Het is ook mogelijk een toets leerbaarheid af te nemen.
 • De toetsen worden afgenomen door gekwalificeerde toetsers.
 • De toetsen worden afgenomen in rustige ruimtes.
 • We houden ons aan de maatregelen van het RIVM in verband de coronacrisis.

Stap 3

Beoordeling

 • Gekwalificeerde beoordelaars beoordelen de mondelinge vaardigheden en schrijven.
 • De toetsen lezen en luisteren worden nagekeken.
 • De beoordelaars voldoen aan de wettelijke vereisten zoals genoemd in artikel 5 van het Besluit taaltoets Participatiewet.

Stap 4

Resultaten

 • Opdrachtgever en belanghebbende ontvangen een rapportage met een helder overzicht van de toetsresultaten.
 • De resultaten worden uiterlijk vijf werkdagen na toetsafname verstuurd.

Welke toetsen gebruiken we?

Mister Dutch maakt gebruik van verschillende toetsinstrumenten: TIWi, TOA, INT2, VNT2. Daarnaast wordt de toets basisvaardigheden Lekker Lezen ingezet voor laaggeletterden. Voor de alfabetisering maakt Mister Dutch gebruik van verschillende toetsen: TINA en de toets alfabetisering van CITO.

Taaltoets Nederlands, taal op de werkvloer

We kunnen het niveau Nederlands vaststellen van uw medewerker, cursist of cliënt op basis van de TOA-toetsen. Deze toetsen geven per vaardigheid een uitslag in termen van het referentieniveau van de commissie Meijerink (de zogenaamde F-niveaus).