Nieuws

Praat mee café dinsdag 16 april 2024

Wil je gezellig oefenen met praten in het Nederlands? Kom dan naar ons Praat mee café op 16 april van 16:00 tot 17:30 uur.

Meld je aan en praat mee!

Voortgangstoetsen NT2 2024

Gezinsmigranten die vanaf 2021 gestart zijn met hun inburgeringstraject in Rotterdam nemen in 2024 deel aan voortgangstoetsen NT2. Mister Dutch neemt ze af op de locatie Noordsingel 117.

Taaltraject Oekraiense pedagogisch medewerkers gestart in juli 2023

OekraÏnse pedagogisch medewerkers uit gemeente Dordrecht startten in juli 2023 met een taaltraject bij Mister Dutch. In twee jaar werken ze toe naar taalniveau B2/3F.

Toetsen spreken en gesprekken voeren 3F online

Na de online voorlichting taaltoetsen 3F maakt Mister Dutch met de instelling en de kandidaten een planning voor het afnemen van de toetsen. De toetsen spreken en gesprekken voeren nemen we nu online af. De kandidaat ontvangt voorafgaand aan de taaltoetsen een link vanuit Microsoft Teams. De kandidaat moet hierbij rekenen op een toetsduur van 60 minuten. In dit uur neemt hij met een toetser van Mister Dutch de toetsen spreken en gesprekken voeren online af. Blosse Kinderopvang, Samenwerkende kinderopvangorganisaties, Kappio, 2Samen en Forte Kinderopvang hebben hun pedagogisch medewerkers in maart en april al op deze manier laten toetsen.

Bij Mister Dutch kan je nu online Nederlands leren.
Bij Mister Dutch kan je online de toetsen spreken en gesprekken voeren 3F doen