Nieuws

Mister Dutch partner in trajecten voor 'onvoltooide inburgeraars' Rotterdam

In Rotterdam wonen burgers die vóór 2013 inburgeringsplichtig werden. Om verschillende reden zijn ze nu – in 2022 – nog niet ingeburgerd. Gemeente Rotterdam heeft voor deze groep burgers (onvoltooide inburgeraars) specifieke inburgeringsvoorzieningen ingekocht bij Mister Dutch. Er zijn verschillende trajecten mogelijk:

  • een traject alfabetisering
  • een traject inburgering
  • examentraining
  • een maatwerktraject

Elk traject start met een intake met taaltoetsen en een leerbaarheidstoets. Op basis van de resultaten maken we voor elke inburgeraar een traject. We hopen dat op deze manier de inburgeraars hun inburgeringstraject kunnen voltooien. We kijken uit naar een fijne samenwerking met
het kwaliteitsteam inburgering 010 van gemeente Rotterdam

Studenten Regio College maken examen Luisteren 3F

Op vrijdag 11 maart 2022 maakt een eerste groep studenten het nieuwe examen Luisteren 3F. Ze studeren aan het Regio College in Zaanstad en Purmerend. Dit examen Nederlands 3F is beroepsgericht. Het is voor studenten Pedagogisch Werk niveau 3 en niveau 4. Studenten aan deze opleiding kunnen hiermee tijdens hun opleiding al voldoen aan de wet IKK, die staat voor Integrale Kwaliteit Kindervang. De taaleis 3F Nederlands voor spreken, gesprekken voeren en luisteren maakt hier deel van uit.

Mister Dutch leverancier valide exameninstrumenten mbo, luisteren en lezen 3F

Mister Dutch is vanaf 9 december 2021 leverancier van valide exameninstrumenten luisteren 3F en lezen 3F. Onze examens zijn bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk (crebo 23285) en voldoen aan de producteisen uit de norm valide exameninstrumenten, zoals bepaald door de Stichting Validering Exameninstrumenten mbo. Hobéon zorgde voor de certificering (PDF).

Ontwikkeling instellingsexamen luisteren 3F voor mbo

We ontwikkelen een instellingsexamen luisteren 3F voor de opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Vanaf begin 2022 kunnen mbo’s dit instellingsexamen bij ons afnemen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de validering van dit examen.

Online voorlichting taaleis 3F voor kinderopvang en bso

Mister Dutch verzorgt online voorlichtingen over de taaleis 3F. Deze voorlichtingen zijn voor locatiemanagers, leidinggevenden, hr-medewerkers en bestuur van instellingen voor kinderopvang en bso.

Deelname is vrijblijvend en kosteloos op een van de volgende data in 2021:
  • woensdag 15 september om 10:00 uur
  • dinsdag 12 oktober om 13:00 uur
  • donderdag 18 november om 15:00 uur
  • woensdag 15 december om 10:00 uur

In onze voorlichting informeren wij u graag over onze beroepsgericht taaltoetsen en werkwijze. Voor deelname kunt u een e-mail sturen naar taaltoetsen@misterdutch.nl

Toetsen spreken en gesprekken voeren 3F online

Na de online voorlichting taaltoetsen 3F maakt Mister Dutch met de instelling en de kandidaten een planning voor het afnemen van de toetsen. De toetsen spreken en gesprekken voeren nemen we nu online af. De kandidaat ontvangt voorafgaand aan de taaltoetsen een link vanuit Microsoft Teams. De kandidaat moet hierbij rekenen op een toetsduur van 60 minuten. In dit uur neemt hij met een toetser van Mister Dutch de toetsen spreken en gesprekken voeren online af. Blosse Kinderopvang, Samenwerkende kinderopvangorganisaties, Kappio, 2Samen en Forte Kinderopvang hebben hun pedagogisch medewerkers in maart en april al op deze manier laten toetsen.

Bij Mister Dutch kan je nu online Nederlands leren.
Bij Mister Dutch kan je online de toetsen spreken en gesprekken voeren 3F doen

Voorlichting taaltoets 3F online

Half maart is Mister Dutch gestart met het geven van online voorlichtingen over de taaltoetsen 3F. Voor de coronacrisis organiseerden we deze voorlichting op locatie van de instelling of in een gemeentehuis. Het betekende voor ons vaak veel en lang reizen. Nu dat niet meer kan, doen we dit dus online. En – eerlijk is eerlijk – het werk eigenlijk best goed.

Hoe werkt het? Wij sturen de deelnemer vanuit Microsoft Teams een link. Hij opent de link op de afgesproken tijd en volgt de voorlichting online. We geven de voorlichting aan de hand van een PowerPoint en na afloop kan de deelnemer vragen stellen. Dit kan natuurlijk gewoon mondeling, maar ook in de chat. Direct na afloop ontvangt de deelnemer per mail de PowerPoint, extra informatie en oefentoetsen. Daarnaast ontvangt de deelnemer een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden.