Info

Missie 2021

 • In 2021 bereidt Mister Dutch zich voor op alle veranderingen in de nieuwe wet inburgering. We werken hierin samen met onze Rotterdamse partners.
 • Ondertussen werken we continu aan de kwaliteit van onze taallessen Nederlands. Het kader ‘Toezicht in de klas’ is leidend hiervoor.
 • Onze docenten richten zich op het concept ‘praktijkgericht leren’.
 • Buitenschoolse opdrachten maken standaard deel uit van onze taallessen.
 • Onze cursisten begeleiden we actief naar vervolgtrajecten.
 • We werken in 2021 met Rotterdamse partners aan de bevordering van de deskundigheid van taalvrijwilligers.
 • Onze taaltoetsen 3F voor de taaleis 3F in de kinderopvang blijven we promoten.
 • We onderzoeken of we in meer gemeentes taaltoetsen in het kader van de zogenaamde ‘brede intake’ kunnen uitvoeren.

Wie is Mister Dutch?

 • Mister Dutch is een bureau voor taaltoetsen en taaltrainingen. In 2021 bestaan we 17 jaar.
 • Ons team bestaat uit deskundige, vriendelijke en flexibele medewerkers.
 • Samen zorgen we voor duidelijke communicatie en een persoonlijke benadering.
 • Zo luisteren we eerst aandachtig naar de wensen van onze opdrachtgevers en gaan dan aan de slag.
 • Wij zijn actief in heel Nederland.
 • U kunt ons elke werkdag bereiken van 09.00 tot 17.00 uur.
 • Ons telefoonnummer is 010-2400160.

Wie werken er bij Mister Dutch?

Directie

 • Tom van Son
 • Netty van der Veen

Team NT2/Nederlands

 • Lilian van der Geugten
 • Seyda Turgut
 • Jorien Overeem
 • Rein van Essen

Coördinatie taallessen Nederlands (inburgering)

 • Ouarda Azougagh (coördinatie)
 • Daan de Vries (administratie)

Coördinatie taaltoetsen 3F vve en IKK

 • Meliha Hadzovic

Administratie

 • Arpine Chatsjatrjan
 • Violeta Markela
 • Anahit Aghabekyan

Vacatures

Voor het afnemen taaltoetsen zoeken we voor 2021 toetsmedewerkers NT2 en Nederlands (PDF).

Welcome to the team.

Mister Dutch ISO 9001:2015

De scope van Mister Dutch is:

 • het afnemen en ontwerpen van taaltoetsen
 • het afnemen en ontwerpen van taalassessments in het mbo
 • het verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen Nederlands/NT2, waaronder trajecten alfabetisering en Nederlands voor laaggeletterden
 • het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het hbo
  De activiteiten uit de scope kunnen worden uitgevoerd door heel Nederland.

De scope van het kwaliteitssysteem omvat alle aspecten van ISO 9001/EIK Certificering met uitzondering van 7.1.5 en 8.5.4 van het kwaliteitssysteem ISO 9001/EIK Certificering.