Info

Missie 2021

 • In 2021 wil Mister Dutch zich voorbereiden op alle veranderingen die er op stapel staan in de inburgering. We werken hierin samen met onze Rotterdamse partners.
 • Ondertussen werken we continu aan de kwaliteit van onze taallessen. Het kader ‘Toezicht in de klas’ is leidend.
 • Docenten richten zich op praktijkgericht leren.
 • Buitenschoolse opdrachten gaan deel uitmaken van onze taallessen.
 • Cursisten worden actief begeleid naar vervolgtrajecten.
 • We werken in 2021 met Rotterdamse partners aan de bevordering van de deskundigheid van taalvrijwilligers.
 • Onze taaltoetsen 3F in de kinderopvang blijven we promoten, we gaan ermee naar buiten.
 • We onderzoeken of we in meer gemeentes taaltoetsen in het kader van de zogenaamde brede intake kunnen uitvoeren.

Missie 2021

 • Op 16 maart 2020 werd het even heel stil. Alle opdrachten voor die week en de weken erna werden afgezegd. Onze taalschool sloot.
 • Een maand later zijn onze taallessen Nederlands online.
 • De voorlichting voor de taaltoetsen 3F is ging in maar 2020 online. In 2021 gaan we hiermee verder.
 • De toetsen spreken en gesprekken voeren 3F zijn online gegaan in 2020. Dit wordt vervolgd in 2021.
 • In januari 2021 zijn de taallessen Nederlands hybride (twee dagdelen online en één dagdeel fysiek).
 • We streven in 2021 naar een vorm waarbij we twee dagdelen fysiek lesgeven en één dagdeel online.

Wie is Mister Dutch?

 • Mister Dutch is een bureau voor taaltoetsen en taaltrainingen, 16 jaar alweer.
 • Bij Mister Dutch werken deskundige, vriendelijke en flexibele medewerkers.
 • Wij zorgen voor duidelijke communicatie en een persoonlijke benadering.
 • We luisteren aandachtig naar de wensen van onze opdrachtgevers.
 • Wij zijn actief in heel Nederland.
 • Mister Dutch is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.
 • Ons telefoonnummer is 010-2400160.

Wie werken er bij Mister Dutch?

Directie

 • Tom van Son
 • Netty van der Veen

Team NT2/Nederlands

 • Lilian van der Geugten
 • Seyda Turgut
 • Jorien Overeem
 • Rein van Essen

Coördinatie taallessen Nederlands (inburgering)

 • Ouarda Azougagh (coördinatie)
 • Daan de Vries (administratie)

Coördinatie taaltoetsen 3F vve en IKK

 • Meliha Hadzovic

Administratie

 • Arpine Chatsjatrjan
 • Violeta Markela
 • Anahit Aghabekyan

Vacatures

Voor het afnemen taaltoetsen zoeken we voor 2021 toetsmedewerkers NT2 en Nederlands (PDF).

Welcome to the team.

Mister Dutch ISO 9001:2015

De scope van Mister Dutch is:

 • het afnemen en ontwerpen van taaltoetsen
 • het afnemen en ontwerpen van taalassessments in het mbo
 • het verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen Nederlands/NT2, waaronder trajecten alfabetisering en Nederlands voor laaggeletterden
 • het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het hbo
  De activiteiten uit de scope kunnen worden uitgevoerd door heel Nederland.

De scope van het kwaliteitssysteem omvat alle aspecten van ISO 9001/EIK Certificering met uitzondering van 7.1.5 en 8.5.4 van het kwaliteitssysteem ISO 9001/EIK Certificering.