Info

Wie is Mister Dutch?

Mister Dutch is in 2003 opgericht door Tom van Son en Netty van der Veen. In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een taalbureau voor toetsen, examens en trainingen Nederlands. In 2023 bereikten we een mijlpaal: we bestaan 20 jaar! Ook in 2024 kunt u bij ons terecht voor toetsen, examens en taaltrainingen.

Ons motto voor 2024.

Onze ambitie voor 2024

1. Mister Dutch biedt in 2024 taaltrajecten Nederlands NT2 en NT1 aan voor verschillende doelgroepen. Inburgeraars die vallen onder de Wi2012 en Wi2021 (gezinsmigranten) kunnen Nederlands leren op onze taalschool aan de Noordsingel in Rotterdam. We ontwikkelen nieuwe trajecten die aansluiten bij de eisen van het inburgeringsstelsel. Een examentraining A2 en B1 zijn voorbeelden hiervan, net als een specifieke training Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM).

2. Met onze gecertificeerde NT2-docenten werken we doorlopend aan de kwaliteit van de taallessen NT2. ‘Praktijkgericht leren’ en ‘buitenschoolse opdrachten’ maken hier deel van uit. We begeleiden onze cursisten actief naar vervolgtrajecten. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met externe partners die hierin gespecialiseerd zijn.

3. In het mbo en in het werkveld van het pedagogisch werken nemen we beroepsgerichte examens en toetsen Nederlands 3F af. We ontwikkelen die examens en toetsen zelf. We zijn ook leverancier van gevalideerde exameninstrumenten.

4. Daarnaast zijn we specialist in het afnemen van taaltoetsen NT2. We doen dit in het kader van de participatiewet en de brede intake.

5. Voor specifieke taalvragen ontwikkelen we maatwerktrajecten. Een daarvan is een traject voor Oekraïense pedagogisch medewerkers die we in twee jaar naar taalniveau B2 (3F) begeleiden.

ISO 9001:2015 gecertificeerd

Mister Dutch is vanaf 2017 gecertificeerd volgens de richtlijnen van NEN-EN-ISO 9001:2015 (PDF) . Ons kwaliteitsmanagementsysteem is op orde. Jaarlijks toetst onze auditor van EIK-certificering of onze organisatie de producten en diensten levert die zijn afgesproken met onze klanten. Zo zorgen we ervoor dat we steeds beter worden in het tevredenstellen van onze klanten.

Onze scope bestaat uit:

a) het afnemen en ontwerpen van taaltoetsen; b) het afnemen en ontwerpen van taalassessments in het mbo; c) het verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen Nederlands/NT2, waaronder trajecten alfabetisering en Nederlands voor laaggeletterden; d) het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het hbo; e) het uitvoeren van deskundigheidsbevordering voor docenten NT2 en taalvrijwilligers

De scope van het kwaliteitssysteem omvat alle aspecten van ISO 9001/EIK Certificering met uitzondering van 7.1.5 en 8.5.4 van het kwaliteitssysteem ISO 9001/EIK Certificering.