Taaltoetsen NT2

Taaltoetsen Brede Intake en taaleis participatiewet 2024

In het kader van de Veranderopgave Inburgering neemt Mister Dutch taaltoetsen NT2 af. Daarnaast nemen we taaltoetsen NT2 af voor de taaleis participatiewet.

Vragen over het afnemen van taaltoetsen NT2?

Taaltoets Nederlands, taal op de werkvloer

We kunnen het niveau Nederlands vaststellen van uw medewerker, cursist of cliënt op basis van de TOA-toetsen. Deze toetsen geven per vaardigheid een uitslag in termen van het referentieniveau van de commissie Meijerink (de zogenaamde F-niveaus).