Taaltoetsen MBO

Gecertificeerde taalassessoren mbo

  • Mister Dutch werkt met gecertificeerde taalassessoren.
  • In 2016 zorgden we ervoor dat assessoren inburgering deelnamen aan de scholing voor taalassessor in het mbo.
  • De training werd verzorgd door CINOP. Deelnemers kregen inzicht in de wijze van afnemen van taalassessments in het mbo en in de beoordeling van de kandidaten.
  • Certiforce verzorgde de certificering in 2016.
  • In 2019 – drie jaar later – volgden onze taalassessoren een hercertificeringstraject. We kunnen weer drie jaar vooruit.

Partner in het afnemen van taalassessments mbo

  • Taalassessoren van Mister Dutch nemen instellingsexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven Nederlands af. Zij doen dit in BBL-trajecten 2F facilitair zorgmedewerker in het Erasmus MC en het Diakonessenhuis in Utrecht. Onze opdrachtgever is ROC Midden Nederland.
  • Bent u ook op zoek naar een instelling die u het afnemen van instellingsexamens 2F en 3F uit handen kan nemen?
  • Wij regelen voor u de uitvoering van de instellingsexamens. Dit betekent dat wij zorgen voor de afname en de beoordeling.
  • Wij doen dit voor spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F en 3F Nederlands.
  • Heeft u interesse in het betrekken van externe taalassessoren Nederlands?