Taaltoetsen mbo

Instellingsexamen Luisteren 3F opleiding Pedagogische Werk

In 2021 ontwikkelde Mister Dutch een instellingsexamen Nederlands Luisteren 3F. Dit examen is beroepsgericht. Het is voor studenten Pedagogisch Werk niveau 3 en niveau 4. Het examen komt voort uit de taaleis 3F in de wet IKK. Hobéon heeft het examen in december 2021 extern gevalideerd. Mister Dutch is nu niet alleen gecertificeerd examenleverancier voor Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven (PDF), maar ook voor Luisteren en Lezen 3F (PDF).

Informatie over het examen Luisteren 3F en Lezen 3F

Ook in 2022 staat het hele team weer klaar om examens in het mbo te organiseren, af te nemen en te beoordelen. Daarnaast werken we continu aan de ontwikkeling van nieuwe examens. We ontwikkelen dit jaar twee oefenexamens, twee examens en twee herkansingen. Informatie over de examens kunt u opvragen via examens@misterdutch.nl