Info

Ambitie 2022

 • Mister Dutch biedt in 2022 taaltrajecten voor inburgeraars aan in het oude en in het nieuwe inburgeringsstelsel.
 • We ontwikkelen taaltrajecten die aansluiten bij het inburgeringsstelsel om nieuwe doelgroepen te kunnen bedienen, zoals de gezinsmigranten.
 • Ondertussen werken we continu aan de kwaliteit van onze taallessen Nederlands. Het kader van de inspectie ‘Toezicht in de klas’ is leidend hiervoor.
 • Onze docenten werken volgens het concept ‘praktijkgericht leren’.
 • Buitenschoolse opdrachten maken standaard deel uit van onze taallessen.
 • Onze cursisten begeleiden we actief naar vervolgtrajecten.
 • De examens luisteren 3F lezen en lezen 3F nemen we af in het mbo.
 • We nemen taaltoetsen af in het kader van de zogenaamde ‘brede intake’.

Wie is Mister Dutch?

 • Mister Dutch is een bureau voor taaltoetsen, taalexamens en taaltrainingen en is eind 2003 opgericht door Tom van Son en Netty van der Veen.
 • In 2023 bestaan we 20 jaar!
 • Ons team bestaat uit deskundige, vriendelijke en flexibele medewerkers.
 • Samen zorgen we voor duidelijke communicatie en een persoonlijke benadering.
 • Zo luisteren we eerst aandachtig naar de wensen van onze opdrachtgevers en gaan dan aan de slag.
 • Wij zijn actief in heel Nederland.
 • U kunt ons elke werkdag bereiken van 09.00 tot 17.00 uur.
 • Ons telefoonnummer is 010-2400160.

Mister Dutch ISO 9001:2015

De scope van Mister Dutch is:

 • het afnemen en ontwerpen van taaltoetsen
 • het afnemen en ontwerpen van taalassessments in het mbo
 • het verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen Nederlands/NT2, waaronder trajecten alfabetisering en Nederlands voor laaggeletterden
 • het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het hbo
  De activiteiten uit de scope kunnen worden uitgevoerd door heel Nederland.

De scope van het kwaliteitssysteem omvat alle aspecten van ISO 9001/EIK Certificering met uitzondering van 7.1.5 en 8.5.4 van het kwaliteitssysteem ISO 9001/EIK Certificering.