Inburgeren

Vakantie Taalschool Mister Dutch 3 tm 28 augustus

Van 3 tot en met 28 augustus is de taalschool van Mister Dutch gesloten. Er zijn dan geen taallessen op onze leslocatie aan de Noordsingel. Onze taallessen starten op maandag 31 augustus.
U kunt u ook weer inschrijven voor een taalcursus Nederlands. Dit kan vanaf maandag 17 augustus.

Leer Nederlands bij Mister Dutch

 • Bij Mister Dutch kunt u Nederlands leren.
 • Wij hebben cursussen op verschillende taalniveaus (A1, A2, B1 en B2).
 • U kunt ook een alfabetiseringstraject volgen.
 • U kunt een inburgeringscursus volgen voor het inburgeringsexamen (A2).
 • Wilt u het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (B1 of B2) halen? Ook dat kan bij Mister Dutch.

Hoe kunt u starten?

Stap 1

Zoek contact met Mister Dutch

 • U kunt ons bellen of mailen voor een afspraak.
 • Natuurlijk kunt u ook langskomen op onze locatie. U bent welkom.

Stap 2

Een intakegesprek

 • U heeft eerst een gesprek over uw leerwensen en leerdoel.
 • Onze intaker spreekt ook Engels, Frans en Arabisch.
 • Daarna maakt u een toets Nederlands. Dit is om uw taalniveau vast te stellen.
 • De toets Nederlands is gratis.
 • De intaker overlegt met u welke groep het best bij u past.

Stap 3

Een proefles

 • U mag een proefles volgen in deze groep. Die les is ook gratis.
 • Als u tevreden bent na de proefles, dan kunt u starten met uw taaltraject.

Stap 4

Start van uw taaltraject Nederlands

 • U gaat een taaltraining volgen die past bij uw vooropleiding, taalniveau en doel.
 • U tekent nu een cursuscontract.
 • Mister Dutch werkt met cursuscontracten voor twaalf weken.

Hoe ziet uw taaltraject eruit?

 • U volgt drie keer per week (overdag) een groepsbijeenkomst van drie uur.
 • De lestijden zijn van van 09:00 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 16:00 uur.
 • Alle lessen zijn nu online door de coronacrisis.
 • Er zijn ook taallessen in de avond.
 • Op maandagavond en woensdagavond van 18:30 tot 21:30 uur.
 • Een gekwalificeerde docent van Mister Dutch geeft de groepslessen.
 • U maakt ook huiswerk.
 • Oefenen met het Nederlands in de praktijk is belangrijk.
 • U kunt oefenen met een taalcoach of een taalmaatje.
 • Mister Dutch organiseert ook buitenschoolse taallessen.
 • U krijgt les in kleine groepen.

Prijzen taalcursus Nederlands 2020

U kunt ook in 2020 een taalcursus Nederlands volgen bij Mister Dutch. U betaalt de taalcursus per 12 weken. Dit is voor een cursus overdag. Voor een avondcursus betaalt u per 18 weken. Een taaltraject per 12 weken (overdag) kost €1250,- Een taalcursus van 18 weken (avond) kost ook €1250,-

Examentraining voor het inburgeringsexamen (A2)

 • U kunt bij Mister Dutch oefenen voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen.
 • Wilt u oefenen voor het examen spreken?
 • Of voor het examen schrijven, lezen en luisteren?
 • U kunt ook oefenen voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM).
 • U heeft eerst een intakegesprek.
 • U krijgt les in een kleine groep.

Examentraining voor Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

 • Moet u een portfolio maken voor het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)? Mister Dutch bereidt u voor op het examen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Deze examentraining duurt twaalf weken.
 • Elke week zijn er twee bijeenkomsten.
 • U volgt de examentraining in een kleine groep.
 • De prijs voor een ONA-examentraining is €499,-

Mister Dutch werkt samen met SNTR

Mister Dutch werkt samen met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR).
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel. Deelnemers aan dit traject volgen een taaltraining inburgering bij Mister Dutch.