Taaltoetsen 3F

Prijzen taaltoetsen 3F 2023

Mister Dutch hanteert in 2023 de volgende prijzen:

 • 255 euro voor de taaltoetsen 3F wet IKK (Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren)
 • 295 euro voor de taaltoetsen 3F vve (Spreken, Gesprekken voeren, Luisteren en Lezen)
 • 345 euro voor de taaltoetsen 3F vve inclusief de vaardigheden Schrijven en Taalverzorging
 • 115 euro per vaardigheid

Taaleis 3F IKK en vve in 2023

Mister Dutch neemt taaltoetsen 3F vve en IKK af van pedagogische medewerkers. We doen dit door heel Nederland. Download de folder Ben je al klaar voor de taaleis 3F? (PDF) voor meer informatie.

Folder "Ben jij al klaar voor taaleis 3F?" van Mister Dutch.
De folder over Taaltoetsen 3F van Mister Dutch

Taaleis 3F en de IKK

Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid. Deze bestaat uit de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. Taalniveau B2 staat hieraan gelijk. Deze eis ging in per 1-1-2023, maar is inmiddels – door COVID-19 – uitgesteld tot 1-1-2025.

Taaleis 3F en de vve

Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie (vve-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken voeren en luisteren) geldt deze eis ook voor Lezen. De taaleis 3F voor medewerkers op een vve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37 en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) is deze eis per 1-8-2019 ingegaan.

Taaleis 3F en het toetsen van verschillende vaardigheden

Voor de wet IKK bestaan de taaltoetsen uit de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. Voor de vve wordt er getoetst op spreken, gesprekken voeren, luisteren én lezen. De taaleis IKK geldt voor de pedagogisch medewerkers in
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de bso. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht gemaakt van de vrijstellingsregels (PDF).

Taaleis 3F toetsen we door heel Nederland

Mister Dutch neemt taaltoetsen 3F af door heel Nederland. Toetsen is ons vak. Wij komen eerst op locatie om voorlichting te geven over de taaltoetsen. Daarna nemen we de toetsen af. Binnen tien werkdagen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage met de toetsuitslag. Als na toetsing voldaan is aan de taaleis 3F, dan ontvangt de pedagogisch medewerker het certificaat 3F.

Met ingang van april 2020 geven we de voorlichting over de taaltoetsen online. De vaardigheden spreken en gesprekken voeren kunnen nu ook online worden afgenomen.

Vijf redenen om te kiezen voor de taaltoetsen 3F van Mister Dutch

 1. Mister Dutch is gecertificeerd examenleverancier (PDF) en neemt de taaltoetsen 3F af volgens de norm valide exameninstrumenten.
 2. Mister Dutch behoort volgens de Kieswijzer van Sardes (PDF) tot de beste aanbieders van taaltoetsen in de VVE.
 3. Mister Dutch werkt met beroepsspecifieke taaltoetsen. Alle toetsen sluiten aan bij het werkveld van pedagogisch medewerkers.
 4. De taaltoetsen neemt Mister Dutch af door heel Nederland en sinds april 2020 ook online.
 5. Mister Dutch zorgt voor duidelijkheid. Het hele toetsproces wordt van A tot Z begeleid. Wij bieden een goede voorbereiding op de toets door voorlichting te geven aan de pedagogisch medewerkers. Mister Dutch vertelt op welke wijze de medewerkers vóór het maken van de toets kunnen oefenen. Na afloop van de toetsen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage die hun inzicht geeft in de toetsluitslag. Wij zorgen voor een snelle bekendmaking van de resultaten.
Certificaat validering examens MBO van Hobéon.
Mister Dutch gecertificeerd examenleverancier

Mister Dutch in samenwerking met Menskracht7

 • De taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers van SWK-groep toetst Mister Dutch.
 • Als het vereiste taalniveau 3F voor de taaleis vve of IKK is behaald, dan ontvangt de medewerker een certificaat van Mister Dutch.
 • Als de medewerker nog niet het vereiste taalniveau 3F heeft, dan biedt Menskracht 7 hiervoor een beproefde scholing aan. In de regio Haaglanden zijn al honderden VVE-medewerkers opgeleid door Menskracht 7. Ervaren docenten ondersteunen de pedagogisch medewerkers om taalniveau 3F te bereiken.

Mister Dutch werkt samen met opleidingspartners

Voldoen aan de taaleis 3F bestaat uit twee activiteiten: een taaltoets 3F en een taaltraining 3F. Mister Dutch werkt samen met verschillende partners die taaltrainingen 3F verzorgen voor deelnemers die (nog) niet aan de taaleis 3F voldoen:

Een bos bloemen
Voor onze opleidingspartners die altijd met ons meedenken