Taaltoetsen 3F

Taaleis 3F IKK en vve in 2024

Mister Dutch neemt taaltoetsen 3F vve en IKK af van pedagogische medewerkers. in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de bso. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht gemaakt van de vrijstellingsregels (PDF).

De taaleis 3F wet IKK bestaat uit de vaardigheden spreken, gesprekken voeren en luisteren. De taaleis 3F in de vve geldt voor spreken, gesprekken voeren, luisteren én lezen.

Download de folder Ben je al klaar voor de taaleis 3F? (PDF) voor meer informatie.

Folder "Ben jij al klaar voor taaleis 3F?" van Mister Dutch.
De folder over Taaltoetsen 3F van Mister Dutch

Mister Dutch is gecertificeerd examenleverancier (PDF) en neemt de taaltoetsen 3F af volgens de norm valide exameninstrumenten. Wij behoren volgens de Kieswijzer van Sardes (PDF) tot de beste aanbieders van taaltoetsen in de VVE. We werken met beroepsgerichte taaltoetsen. Alle toetsen sluiten aan bij het werkveld van pedagogisch medewerkers. De taaltoetsen neemt Mister Dutch af door heel Nederland en nu ook online (spreken en gesprekken voeren). Mister Dutch zorgt voor duidelijkheid. Het hele toetsproces wordt van A tot Z begeleid. Wij bieden een goede voorbereiding op de toets door voorlichting te geven aan de pedagogisch medewerkers. Mister Dutch vertelt op welke wijze de medewerkers vóór het maken van de toets kunnen oefenen. Na afloop van de toetsen ontvangen de pedagogisch medewerkers een uitgebreide rapportage die hun inzicht geeft in de toetsluitslag. Wij zorgen voor een snelle bekendmaking van de resultaten.

Prijzen taaltoetsen taaleis 3F 2024

  • Taaleis 3F wet IKK: 275 euro (spreken, gesprekken voeren en luisteren):
  • Taaleis 3F vve: 315 euro(spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen)
  • Taaleis 3F vve: 370 euro (inclusief de vaardigheden schrijven en taalverzorging)
  • Taaltoets per vaardigheid: 125 euro

Mister Dutch werkt samen met opleidingspartners

Mister Dutch werkt samen met verschillende partners die taaltrainingen 3F verzorgen voor pedagogisch medewerkers die (nog) niet aan de taaleis 3F voldoen: