Info

Mister Dutch ISO 9001:2015

De scope van Mister Dutch is:

  • het afnemen en ontwerpen van taaltoetsen
  • het afnemen en ontwerpen van taalassessments in het mbo
  • het verzorgen en ontwerpen van taaltrainingen Nederlands/NT2, waaronder trajecten alfabetisering en Nederlands voor laaggeletterden
  • het verzorgen van keuzevakken Nederlands in het hbo
    De activiteiten uit de scope kunnen worden uitgevoerd door heel Nederland.

De scope van het kwaliteitssysteem omvat alle aspecten van ISO 9001/EIK Certificering met uitzondering van 7.1.5 en 8.5.4 van het kwaliteitssysteem ISO 9001/EIK Certificering.